Heilige Onrust, een pelgrimage naar het volle leven !


Inhoud

Pelgrimeren is een wereldwijd fenomeen en van alle tijden. Ook de 21ste-eeuwse  westerse mens heeft er blijkbaar nood aan. Steeds vaker nemen we vrijaf van  ons drukke, hectische bestaan om al wandelend even afstand te nemen van de  waan van de dag. Maar heeft de ‘concrete zoektocht naar iets ontastbaars’ nog  toekomst? Beantwoordt het langzame, rituele bewegen van de pelgrim aan de  almaar groeiende behoefte aan spiritualiteit en persoonlijke zingeving? 

Quote

" De voetreis is in wezen niets anders dan een doortocht, een levensreis, een reis in de meest letterlijke betekenis van het woord. Als ze voorbij is, kom je als een ander mens terug. Je bent veranderd door de alchemie van het lopen." [Jean-Claude Bourlès]

Meer ...

Cultuurhistoricus en antropoloog Joris Capenberghs getuigt, vertelt en zal ook  voorlezen uit poëzie en proza die hij zelf schreef, of die hij uit verschillende talen  vertaalde. Lezingen en (film)presentaties worden afgewisseld met gesprekken,  wandelingen en gemeenschappelijke maaltijden. Er zal ook voldoende tijd en  ruimte zijn voor ontspanning, lectuur en persoonlijke reflectie. 

Omdat ‘Les Mirandes’ aan een oude pelgrimsroute ligt naar Santiago de Compos tela, en in vroeger tijden ook onderdak bood aan vermoeide reizigers, zullen we  ook samen in de omgeving op zoek gaan naar sporen uit dit verleden. Deze cur sus is meteen ook een opstap naar Aubeterre-sur-Dronne met een goed bewaar de romaanse Sint-Jacobskerk en een imposante, in de rots uitgehouwen Jeruza lemkapel en crypte. 

Deze week is opgevat als een proeve tot stapsgewijze inleving, met tussendoor  enkele alternatieve bestemmingen. Letterlijk én figuurlijk. Het wordt een  boeiende ‘tijdreis’. Samen gaan we op zoek naar de diepere wortels en de  verschillende verschijningsvormen van het pelgrimeren wereldwijd. Vandaag,  toen en straks. [Let wel voor wie mee op stap gaat: vergeet geen stevige,  waterdichte wandelschoenen, aangepaste kledij en een prima conditie. Mentaal  en fysiek.] 

over de begeleider

Joris Capenberghs is cultuurhistoricus en antropoloog. Als zelfstandig publicist, vertaler en ten toonstellingscurator beweegt hij op het snijvlak van landschappen, erfgoed, kunst en natuurbeleving. Hij was jarenlang (gast)docent aan o.a. PHLimburg, UAntwerpen en KULeuven, en zette ver schillende spraakmakende tentoonstellingen op. Hij is ook docent bij o.a. Davidsfonds Academie,  Amarant en Avansa. Hij werkte o.a. in Latijns-Amerika en specialiseerde zich in het mens- en wereldbeeld en de artistieke expressie van schriftloze volkeren. Enkele jaren terug vertaalde hij de biografie van poolreiziger-etnograaf Knud Rasmussen [Stephen R. Bown, Witte Eskimo, 2017] en  verzorgde hij de vertaling van de literaire essays Ode aan het wandelen [2018] en Over stilte [2021] van de Franse antropoloog David Le Breton. Ook werkt hij op dit moment aan een essay  met als werktitel 'Aarding, over relatie tussen taal en landschap, zinvinding en beweging'.

Wie reist, die schrijft !

door Sabine De Vriendt, germaniste en psychologe

Tekenen als meditatie

door NELLEKE METSELAAR, gids in de traditie van het 'Zen Zien Tekenen' zoals Frederick Franck dat heeft ontwikkeld.

Ann Vansteenkiste (Curiosithee)

close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x